Vasodilatatie - Toename intravasculair volume, Myopathie - Daling doorbloeding weefsel, 60-65%: - Totale lichaamsvloeistof, Vocht in de cel - intracellulair volume, vocht in het weefsel - extracellulair volume, Totaal bloedvolume - 8% van het lichaamsgewicht, bloedvolume - plasmavolume + intracelluliar volume reticulocyten, Eiwitten - verantwoordelijk voor de intravasculaire osmolariteit, Hypotoon infuusvloeistof  - Natrium lager dan natrium extracellulair, Reflux - Terug stroom vocht naar de maag, strangulerend - afknellend, Dehydratie - Hoog ht, Doel isotoon infuus - Vochtbalans op peil houden en doorbloeding ondersteunen., ringer en ringer lactaat - voorbeelden van isotone infuusvloeistoffen, 65 ml/kg/24uur - onderhoudsbehoefte , 45 ml/kg/uur - Shock stortinfuus, 5-10 ml/kg/uur - anesthesie bewakinginfuus, plek katheter plaatsen - V. jugularis, V. thoracica, V. cephalica, Intraflon katheter - Voor korte duur of eenmalig injectie toedienen, Preventie Thrombophelitis - Katheter zo snel mogelijk verwijderen ( binnen 3 dagen) indien nodig vervagen met een nieuwe, antibiotica kuur vertrekken 24 uur na de operatie - Tempratuur boven 38 graden, leukopenie/leukocytose of aangegeven door arts, Preoperatief antibiotica - penicilline of gentamicine, postoperatief antibiotica - procaïne-penicilline ,

Vloeistoftherapie

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?