patristik dönem - M.S.2 ve 8. yy arasındaki dönemdir, skolastik dönem - M.S.8 ve 15. yy arasındaki dönemdir, ontolojik kanıt - Tanrı kavramının insan zihninde bulunmasının kanıtı, kozmolojik kanıt - evrende var olan varlıkların kendinden önce gelen bir varlığın işareti olması kanıtıdır, hudüs kanıtı - sonradan yaratılan anlamındaki kanıttır, Eş'ari - İnsanın biyolojik olgunluğunu Tanrı'nın varlığına kanıt olarak gösteren düşünür, İbn Haldun - Devleti canlı bir organizmaya benzeten düşünür, apoloji - savunma, Augustinus - kötülüğün irade zayıflığını öne süren düşünür, İbn Sina - varlıkları zorunlu, mümkün ve mümkün olmayan diye ayıran düşünür,

M.S.2 ve 15. yy felsefesi

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?