____: Olyan többfázisú, nettó típusú adó, amely a termelési fázisban keletkezett ____ terheli. ____: minden termelésre, eladásra, exportra, importra kiterjed. ____: a termelés és a forgalmazás minden szakaszában meg kell fizetni. ____: a termék, vagy szolgáltatás árában nem halmozódik (visszaigényelhető). ____: az értékesítésnél kell megfizetni. ____: az adó fizetésre és köteezett és az adóterhet viselő nem ugyanaz. ____: mindig a fogyasztót terheli. Az adó alapja a termék ____, csak a ____ terheli, a jövedelmet nem. Mindig konkrét ____, vagy ____ kapcsolódik. ____: olyan termékek után kell fizetni, melyek árában nagy az adó aránya ____. Az ÁFA-val ellentétben ez ____ a költségvetéstől. Az adó mértéke ____. Jövedéki ügyekben a ____ jár el.____ kerül a jövedéki termékekre mely azt igazolja, hogy az adót megfizették. ____: Magánszemélyek hozzájárulása a Központi Költségvetés kiadásaihoz.____, mert a jövedelmet közvetlenül terheli. ____ bevétel és jövedelem után meg kell fizetni. Az adó alanyai: ____, mezőgazdasági kistermelők, egyéni vállalkozók. A rendszer meghatározói: ____ teherviselés, különböző forrásokból származó jövedelmek ____ kezelése, naptári évenként kell bevallani. Az év során ____ kell fizetni, alapja az ____ jövedelem. Év végén összesítik a jövedelmeket, ekkor derül ki, hogy van-e ____, vagy túlfizetés. Az adó mértéke: az adóköteles jövedelem ____-a A ____ a vállalkozásoknál keletkezett ____ terheli. Az egyéni vállalkozó ____-t fizet, a GT pedig ____-t. Az adó alapja a vállalkozás bevételeinek és költségeinek pozitív különbsége ____, célja az állami költségvetés bevételeinek biztosítása. Adókedvezményekkel ____ (nullára nem csökkenthető). Az adó mértéke az adózatlan eredmény ____-a

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?