1) Koliko puta se spominje riječ Allah u Kur'anu? a) 1234 b) 2698 c) 8962 d) 6892 2) Alahovo svojstvo ili sifat: Muhalefetun lil havadisi u prijevodu znači? a) Allah je jedan b) Allah je zauvjek c) Allah nikome i ničemu ne sliči d) Allah eve zna 3) Meleci Munkir i Nekir imaju zaduženja? a) Uzimaju duše b) Donose objavu poslanicima c) Ispituju u kaburu d) Prate ljude i pišu dobra i loša djela 4) Kako se zovu male Allahove objave? a) Kur'an b) Tevrat c) Suhufi d) Indžil 5) Poslanici Ulul 'azm ili poslanice odluke su: Adem, Isa, Muhammed...? a) Jusuf,Salih i Jakub b) Nuh,Ibrahim i Musa c) Lut, Ismail i ishak d) Harun,Davud i Junus. 6) U kojem vremenskom preriodu se ne smije klanjati? a) Kad pada kiša, snijeg i grad b) Kad sunce izlazi,zalazi i kad je na sredini neba c) Kad je jutro, veče i kad je jak vjetar. d) Kad je puno vruće,hladno i puše jak vjetar 7) Propušteni namaz se nijeti na isti način kao i redovni s tim da umjesto riječi EDAEN izgovorimo? a) Mašallah b) Kadaen c) Inšallah d) Elhamdulillah 8) Kako se zove osoba koja slijedi imama u džematu? a) Džematlija b) Muktedija c) Mujezin d) Hadžija 9) Kako se zove treći islamski šart? a) Obaviti hadždž b) Klanjati namaz c) Post d) Zekat 10) Mukabela je? a) Zajedničko sijelo b) Zajedničko učenje Kur'ana u džamiji c) Namaz u džematu d) Vrijeme početka posta.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?