κύβος, σφαίρα, κύλινδρος, κώνος, ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, πυραμίδα.

Γεωμετρικά στερεά

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?