True: EIDAVO, RŪPĖDAVO, ŽERDAVO, MĖGDAVO, SVAJODAVO, GRYBAUDAVO, ŠAUKDAVO, NARDYDAVO, SIŪDAVO, MOKYDAVOSI, False: BĖGO, SIŪBAVO, MIEGOJO, SAPNAVO, PLAUKĖ, SUŽIURO, OŠ, LAUKS, SPRUKO, BRAIDYS,

Ar tai būtojo dažninio laiko veiksmažodis

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?