1) η λίμνη a) ονομαστική πτώση b) αιτιατική πτώση c) γενική πτώση d) κλητική πτώση 2) της μύτης a) αιτιατική πτώση b) γενική πτώση c) κλητική πτώση d) ονομαστική πτώση  3) την τηλεόραση a) κλητική πτώση b) ονομαστική πτώση c) αιτιατική πτώση d) γενική πτώση 4) φυλακή a) γενική πτώση  b) αιτιατική πτώση  c) κλητική πτώση  d) ονομαστική πτώση 5) η κόρη  a) αιτιατική πτώση b) ονομαστική πτώση c) γενική πτώση d) κλητική πτώση 6) την βρύση a) γενική πτώση b) κλητική πτώση c) ονομαστική πτώση d) αιτιατική πτώση 7) πηγή a) ονομαστική πτώση b) αιτιατική πτώση c) γενική πτώση d) κλητική πτώση 8) της ζωγραφικής a) γενική πτώση b) ονομαστική πτώση c) κλητική πτώση d) αιτιατική πτώση 9) η ντροπή a) αιτιατική πτώση b) ονομαστική πτώση c) γενική πτώση d) κλητική πτώση 10) την αυλή a) κλητική πτώση b) ονομαστική πτώση c) γενική πτώση d) αιτιατική πτώση

Βρες τη σωστή πτώση

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?