Create better lessons quicker
lėtas - greitas, šviesus - tamsus, lengvas - sunkus, senas - jaunas, seklus - gilus, sveikas - sergantis, lieknas - storas, kietas - minkštas, švelnus - šiurkštus, retas - tankus, teisingas - klaidingas, tiesus - kreivas,

Parašyk priešingos reikšmės žodį (e-ė-ie)

by

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives