Szexthelyzetű hármashangzatok: , , , , , , , Kvartszext helyzetű hármashangzatok: , , , , , , ,

Csoportosítsd a hármashangzat megfordításokat! 4.o.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?