Create better lessons quicker
L’AJUNTAMENT Tots els pobles i [ciutats] tenen un [ajuntament]. És la institució que s’encarrega de governar el poble. [L’alcalde] i els regidors són les persones que [representen] a tots els habitants del poble i són escollits per [votació]. Durant [quatre] anys l’alcalde i els regidors hauran de [solucionar] els [problemes] que tingui el poble, procurar millorar-lo al màxim i aconseguir que la [gent] hi visqui [bé]. .

El meu Ajuntament

Created bymriver33

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch Template

Interactives