Mae gan Benrhyn Gŵyr rai o ___________________ gorau'r byd. - draethau, Dyma rai o draethau Penrhyn Gŵyr: - Llangennith, Oxwich, Langland, Caswell a Phwll Du, Tua faint o bobl sy'n ymweld â Phenrhyn Gŵyr a Bae Abertawe bob blwyddyn? - 4.5 miliwn, Mae pobl yn dod i Benrhyn Gŵyr i wylio ... - byd natur, Os ydych yn berson anturus, efallai yr hoffech roi cynnig ar - chwaraeon dŵr, Mae Penrhyn Gŵyr yn le da iawn i wylio sêr oherwydd does dim llawer o ... - lygredd golau, Mae cerdded a beicio yn weithgareddau ________________ iawn yno hefyd. - poblogaidd, Cafodd Penrhyn Gŵyr ei enwi'n ardal o brydferthwch naturiol eithriadol yn ... - 1956,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?