Create better lessons quicker
1) Provision and Use of Working Equipment Regulations a) Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith b) Digwyddiad Peryglus c) Rheoliadau Adrodd am Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus  d) Cymorth Cyntaf 2) The Control of Substances Hazardous to Health Regulations a) Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch b) Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd c) Achos fu bron â digwydd d) Rheoliadau Gweithio ar Uchder 3) Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations a) Perygl b) Rheoliadau Cyfarpar Amddiffynnol Personol yn y Gwaith  c) Rheoliadau Adrodd am Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus d) COSHH 4) The Noise at Work Regulations a) Rheoliadau Rhagofalon Tân (Yn y Gweithle) b) Rheoliadau Cyfarpar Amddiffynnol Personol yn y Gwaith c) Y Rheoliadau Adeiladu d) Rheoliadau Rheoli Sŵn yn y Gwaith 5) Work at Height Regulations a) Rheoliadau Gweithio ar Uchder b) Rheoliadau Rhagofalon Tân (Yn y Gweithle) c) Rheoliadau Trydan yn y Gweithle d) Y Rheoliadau Adeiladu 6) The Personal Protective Equipment at Work Regulations  a) Mesurau Rheoli b) Rheoliadau Cyfarpar Amddiffynnol Personol yn y Gwaith c) Achos fu bron â digwydd d) Gweithrediadau Codi a Chario 7) The Fire Precautions (Workplace) Regulations  a) Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith b) Y Rheoliadau Adeiladu c) Rheoliadau Trydan yn y Gweithle d) Rheoliadau Rhagofalon Tân (Yn y Gweithle) 8) The Electricity at Work Regulations a) Rheoliadau Trydan yn y Gweithle b) Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd c) Trwydded i Weithio d) System Waith Ddiogel 9) The Building Regulations a) Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch b) Y Rheoliadau Adeiladu c) Mesurau Rheoli d) Hysbysiad Gwahardd

Health and Saftey : Terms English Desc Welsh Keywords 31-39

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives