1) μωρό  a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη  c) τρισύλλαβη  d) πολυσύλλαβη  2) φωνάζω a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη 3) αργότερα a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη 4) για a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη 5) παράθυρο a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη 6) σχολείο a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη 7) στο a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη 8) ποτέ a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη 9) δέντρο a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη 10) και a) μονοσύλλαβη b) δισύλλαβη c) τρισύλλαβη d) πολυσύλλαβη

Πώς λέγεται η κάθε λέξη ανάλογα με τις συλλαβες;

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?