1) Ulgę rodzinną można ... od podatku. a) naliczyć b) odliczyć c) rozliczyć d) przeliczyć 2) Do ceny usług musimy ... podatek VAT. a) odliczyć b) doliczyć c) przeliczyć d) rozliczyć 3) Podatek dochodowy musimy ... do końca marca. a) zaliczyć b) naliczyć c) rozliczyć d) przeliczyć 4) Bank ma prawo ... odsetki, jeśli płatności nie dokonano w terminie. a) odliczyć b) liczyć c) naliczyć d) zaliczyć 5) Zwrot podatku za rok 2020 można ... na poczet podatku dochodowego za rok 2021. a) zaliczyć b) doliczyć c) naliczyć d) przeliczyć 6) Pobyt w hotelu można ... w koszty podróży służbowej. a) naliczyć b) odliczyć c) wliczyć d) rozliczyć 7) Jak ... 10 złotych na euro? a) naliczyć b) liczyć c) przeliczyć d) rozliczyć

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?