Create better lessons quicker
1) Egy háromszög egyik oldala 4 cm, a másik 10 cm. Hány ilyen háromszög van ezekkel az adatokkal, melynek harmadik oldala szintén egész szám? a) 13 b) 6 c) 8 d) végtelen sok e) 7 f) 14 2) A megadott adatok egy-egy háromszög oldalhosszai. Válassza ki a közölük, melyik derékszögű háromszög! a) 3 cm, 5 cm, 6 cm b) 6 cm, 7 cm, 8 cm c) 4, cm 5 cm, 6 cm d) 5 cm, 10 cm, 15 cm e) 7 cm, 9 cm, 12 cm f) 6 cm, 8 cm, 10 cm 3) Egy egyenlőszárú háromszög alapjának hossza 10 cm, és szárai 13 cm hosszúak. Számolja ki a háromszög területét! a) 60 cm2 b) 120 cm2 c) 130 cm2 d) 75 cm2 e) 30 cm2 f) 45 cm2 4) Egy rombusz oldalhossza 3 cm. Az egyik szöge 60°. Milyen hosszú a rombusz rövidebbik átlója. a) 3 cm b) kb. 4,24 cm c) 6 cm d) kb. 5,19 cm e) 5 cm f) 10 cm 5) Hány fokos egy belső szöge egy szabályos tízszögnek? a) 180° b) 100° c) 150° d) 10° e) 144° f) 36° 6) Hány átlója van egy hétszögnek? a) 9 b) 14 c) 7 d) 21 e) 49 f) 10 7) Mekkora egy kör területe, ha átmérője 10 cm? a) kb. 78.54 cm2 b) kb. 157,08 cm2 c) kb. 314 cm2 d) kb. 62,83 cm2 e) kb. 31,42 cm2 f) 10 cm2 8) Egy 12 cm sugarú körhöz egy a körvonaltól 3 cm távolságra lévő külső pontból érintőt húzunk. Mekkora a pont és az érintési pont távolsága? a) 4 cm b) 15 cm c) 36 cm d) 9 cm e) 12 cm f) 10 cm 9) Egy 5 cm sugarú körcikkhez 40°-os középponti szög tartozik. Számolja ki a körcikk területét! a) kb. 8,73 cm2 b) kb. 3,49 cm2 c) kb. 5,25 cm2 d) kb. 7,41 cm2 e) kb. 20,3 cm2 f) kb. 55,7 cm2 10) Egy derékszögű háromszög átfogója 13 cm, és a rövidebbik befogója 5 cm. Milyen hosszú a háromszög harmadik oldala? a) 18 cm b) 10 cm c) kb. 4,71 cm d) kb. 13,93 cm e) kb. 10,11 cm f) 12 cm 11) Egy szimmetrikus trapéz alapjainak hossza 7 cm, és 13 cm hosszúak. Szárai 5 cm-esek. Mekkora a trapéz területe? a) 80 cm2 b) 20 cm2 c) 40 cm2 d) 32,5 cm2 e) 35 cm2 f) 25 cm2

Gyakorló teszt - Geometria (Móra)

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives