Create better lessons quicker
1) Hedfanwch at yr cysyllteiriau ffurfiol. a) Does dim dwywaith b) Sbo mae c) O ni'n meddwl d) Fi'n credu e) Y gwir yw, 2) Hedfanwch at wefr eiriau llythyr ffurfiol. a) Heia b) Annwyl c) Ciao d) Cariad Mawr e) Yr eiddoch yn gywir f) Tara 3) Hedfanwch at wefr eiriau llythyr. a) Mae...wedi achosi cryn bryder i mi. b) Mae'n ffaith c) Heb os, d) Fi'n teimlo e) Rhaid cofio f) Fi'n meddwl 4) Beth dylsech chi gynnwys yn eich llythyr berswâd? a) Cwestiynau rhethregol b) Lluniau c) Geiriau pob dydd d) Gwefr eiriau e) Cyfarchion f) Cyfeiriad

Iaith Ffurfiol

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives