Az út-tes-ten egy busz és ket-tő a-u-tó áll., A ci-ca a sár-ga a-u-tó te-te-jén pihen., Az út-test mel-lett há-rom há-zi-kó áll., A há-zi-kó mel-lett szí-nes tu-li-pá-nok van-nak., A ház mel-lett Ta-más fo-ci-zik., A szé-ken pi-ros fü-zet van., Az asz-ta-lon tíz filc-toll van..

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?