1) Perskaityk aiškiai tardamas e-ie-ė. Perskaitęs paspausk ant užrašo a) pe-pė-pie b) pie-pė-pe c) lė-lie-le d) mie-mė-me e) ke-kė-kie f) rė-re-rie 2) ž-ma a) e b) ie c) ė d) ei 3) kuriuose žodžiuose yra e a) m-dus b) p-nas c) p-da d) v-nuolika e) d-lnas f) f-rma 4) kuriuose žodžiuose yra ie a) gr -tinė b) š-ši c) d-klas d) g-ltona e) m-stas f) k-mas 5) kuriuose žodžiuose nėra ė a) l-das b) sk-tis c) p-va d) s-dmaišis e) m-dis f) r-mas 6) kur rašytum dvibalsį ie a) g-rimas b) ž-das c) širš- d) šv-stuvas e) p-nalas f) l-ptas 7) kuriame žodyje yra dvi e ir viena ė a) b) c) d) e) f) 8) Iš kurių raidžių gausi šį žodį a) sdime b) dūasm c) domas d) dmuso e) demsu f) sumud 9) Kurie žodžiai parašyti neteisingai a) strėlė b) stiebas c) stebieti d) stebina e) sterble f) stebuklas 10) Paspausk žodžius , kuriems netinka dvibalsis ie a) b) c) d) e) f) 11) Paspausk žodžius, kuriuose yra po vieną e ir ė a) b) c) d) e) f) 12) Kuriems žodžiams tinka dvibalis ie a) b) c) d) e) f) 13) Kuriuos žodžius rašytum kitaip a) purėna b) šešėlis c) švete d) sterblė e) strelė f) lašieti 14) Plona kitaip a) liesa b) lesa 15) Perskaityk teisingai žodžius, pasakęs paspausk paveikslėlį a) gėda-gieda-gedi b) kėnis-kietas- ketus c) Denas-diena-dėsnis d) pienas-penas-pėdos e) miestas-mėsa-melas f) žemas-žiema-žėri 16) Perkaityk žodžius, kurie atsako į klausimą kas tai? Klausk - kas atėjo? a) varle b) zylė c) karvė d) sraige e) lapė f) karve 17) Kuris žodis teisingas a) ženlas b) žėnklas c) ženklas d) žeklas e) žienlas f) ženlkas

e-ė-ie skyrimas

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?