1) Manusia membiak secara .................... anak. a) melahirkan b) ambil c) simpan d) menyusukan e) meramal f) mencari 2) Sejak dilahirkan, kita mengalami perubahan saiz, tinggi dan .......... . a) tinggi b) saiz c) panjang d) berat e) dekat f) jauh 3) .................. manusia berbeza antara individu walaupun pada usia yang sama. a) Semua b) Tumbuh c) Tumbesaran d) Kita e) Walaupun f) Pembesaran 4) Anak akan ................... ciri-ciri daripada ibubapa atau keturunannya. a) tidak sama b) sama c) waris d) tahu e) kenal f) mewarisi

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?