Igaz: készség a jóra, hit, remény, szereret, vallásosság, okosság, igazságosság, mértékletesség, lelki erősség, alázat, Hamis: önzés, hitetlenség, közömbösség, butaság, igazságtalanság, mértéktelenség, gyávaság, kevélység,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?