True: Zwingli az oltárokat is elbontatta a templomból., Marburgban a reformáció különböző irányzatai nem mindenben egyeztek meg., Kálvin szigorú rendelkezéseket vezetett be Genfben., Szervét Mihály tagadta a szentháromságtant., Protestánsok szűk számba vehettek rész a trienti zsinaton, A trienti zsinaton érvényben maradt a cölibátus., Kálvin Párizsban jogot tanult, False: Luther az oltárokat is elbontatta a templomból., Marburgban a reformáció különböző irányzatai mindenben megegyeztek., Zwingli szigorú rendelkezéseket vezetett be Genfben., Szervét Mihály elfogadta a szentháromságtant., Protestánsok nem vehettek rész a trienti zsinaton, A trienti zsinaton engedélyezték a papok házasságát., Zwingli Párizsban jogot tanult,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?