1) Co umożliwia układ oddechowy? a) Dostarczanie do organizmu tlenu i usuwanie z niego dwutlenku węgla. b) Dostarczanie do organizmu dwutlenku węgla i usuwanie z niego tlenu. 2) Na proces wentylacji płuc składają się wdech i wydech. Wydech to: a) Faza czynna b) Faza bierna 3) Która część uładu oddechowego umożliwia wydawanie dźwięku? a) Jama nosowa b) Tchawica c) Krtań d) Gardło 4) Podczas wdechu przepona kurczy się, a objętość klatki piersiowej się zmniejsza a) Prawda b) Fałsz 5) Ile wynosi długość tchawicy? a) 5-10 cm b) 10-15 cm c) 15-20 cm d) 20-25 cm 6) Z ilu milionów pęcherzyków składają się płuca? a) 500 b) 200 c) 300 d) 150 7) Zanieczyszczenia powietrza to: a) Wszystkie związki gazowe i pyłowe znajdujące się w atmosferze a nie są naturalnymi składnikami b) Wszystkie związki gazowe znajdujące się w atmosferze a nie są naturalnymi składnikami c) Wszystkie związki gazowe i pyłowe znajdujące się w atmosferze 8) Ile procent wdychanego, a następnie wydychanego powietrza stanowi tlen? a) 23% i 15% b) 19% i 24% c) 21% i 16% 9) Powstawanie kwaśnych opadów powoduje:  a) Benzopiren i tlenki siarki b) Pyły zawieszone i benzopiren c) Tlenki azotu i tlenki siarki 10) Tlen na drodze dyfuzji przenika z krwi do tkanek, ponieważ ciśnienie cząsteczkowe tlenu w tkankach jest .......... we krwi dopływającej dopływającej naczyniami krwionośnymi z płuc a) takie samo jak b) niższe niż c) wyższe niż 11) Podczas spokojnego oddechu fałdy głosowe są: a) Rozluźnione b) Napięte 12) Funkcją drzewa oskrzelowego jest: a) Oczyszczanie, ogrzewanie i nawilżanie powietrza b) Bycie wspólnym odcinkiem dróg oddechowych i przewodu pokarmowego c) Doprowadzenie powietrza bogatego w tlen do pęcherzyków płucnych. 13) Czynniki wpływające na wiązanie i oddawanie tlenu przez hemoglobinę to: a) Temperatura, pH, ciśnienie cząsteczkowe tlenu b) Ciśnienie cząsteczkowe tlenu, temperatura, gęstość tlenu c) Temperatura, pH 14) Powietrze wdychane i wydychane z płuc jest takie samo pod względem procentowej zawartości wszystkich składników. a) Prawda b) Fałsz 15) Główne źródła zanieczyszczenia to:  a) Domowe piece grzewcze b) Duże zakłady przemysłowe c) Wszystkie z powyższych 16) Wskaż błędne stwierdzenie. Palenie papierosów... a) Powoduje niedotlenienie mózgu b) Zmniejsza ryzyko rozwoju białaczki szpikowej c) Powoduje bezpłodność 17) Wymiana gazowa zewnętrzna zachodzi między: a) Komórkami tworzącymi tkanki a krwią b) Tlenem a płucami c) Krwią a pęcherzykami płucnymi 18) W diagnostyce chorób, które obniżają sprawność układu oddechowego wykorzystuje się: a) Spirometię - pozwala na ocenę czynności płuc b) RTG - pozwala na zobaczenie jak duże są płuca i jaka jest ich objętość c) Bronchoskopia - pozwala obserwację płuc od wewnątrz i sprawdzenie ich pracy 19) Wskaż zdanie prawdziwe: a) Zimne potrawy i napoje nie przyczyniają się do anginy b) Główną drogą zakaźną grypy, przeziębienia jest droga kropelkowa c) Bakterie paciorkowca powodują gruźlicę płuc

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?