1) Η Δευτέρα είναι  a) χρονιά b) μέρα c) εποχή d) μήνας 2) Το 2020 είναι a) μήνας b) μέρα c) εποχή d) χρονιά 3) Το Καλοκαίρι είναι a) εποχή b) μήνας c) μέρα d) χρονιά 4) Ο Νοέμβριος είναι a) εποχή b) χρονιά c) μήνας d) μέρα 5) Το 2009 ήταν a) χρονιά b) μήνας c) μέρα d) εποχή 6) Η Άνοιξη είναι a) μέρα b) χρονιά c) μήνας d) εποχή 7) Η Παρασκευή είναι a) χρονιά b) μέρα c) εποχή d) μήνας 8) Ο Ιούνιος είναι a) μέρα b) μήνας c) χρονιά d) εποχή

Προσανατολισμός στον χρόνο

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?