1) μίλησα a) Ενεστώτας b) Παρατατικός c) Αόριστος 2) είχε χαλάσει a) Παρατατικός b) Παρακείμενος c) Υπερσυντέλικος 3) παίζουν a) Ενεστώτας b) Παρατατικός c) Αόριστος 4) αγαπούσες a) Ενεστώτας b) Παρατατικός c) Αόριστος 5) θα γράφετε a) Συνοπτικός Μέλλοντας b) Εξακολουθητικός Μέλλοντας c) Συντελεσμένος Μέλλοντας 6) θα γυρίσουμε a) Συνοπτικός Μέλλοντας b) Εξακολουθητικός Μέλλοντας c) Συντελεσμένος Μέλλοντας 7) έχουν ζωγραφίσει a) Παρατατικός b) Υπερσυντέλικος c) Παρακείμενος 8) θα έχω γελάσει a) Εξακολουθητικός Μέλλοντας b) Συνοπτικός Μέλλοντας c) Συντελεσμένος Μέλλοντας

Βρίσκω τον χρόνο των ρημάτων!

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?