1) Пожури, закаснићеш! a) упитна, потврдна b) обавештајна, одрична c) узвична, потврдна d) заповедна, потврдна 2) Раваница је познати средњевековни манастир. a) обавештајна, потврдна b) упитна, одрична c) обавештајна, одрична d) заповедна, потврдна 3) Наша екипа није победила на утакмици. a) упитна, одрична b) заповедна, потврдна c) обавештајна, одрична d) узвична, одрична e) обавештајна, потврдна 4) Да ли си данас некога обрадовао? a) упитна, одрична b) обавештајна, потврдна c) изјавна, потврдна d) заповедна, одрична e) упитна, потврдна 5) Немој да ме зовеш сваког дана! a) обавештајна, потврдна b) упитна, одрична c) заповедна, одрична d) заповедна, потврдна e) узвична, одрична 6) Ниси купила хаљину. a) обавештајна, потврдна b) обавештајна, одрична c) упитна, одрична d) заповедна, одрична 7) Желиш ли сок? a) обавештајна, потврдна b) упитна, одрична c) заповедна, потврдна d) изјавна, потврдна e) упитна, потврдна 8) Воз није стигао на време. a) обавештајна, потврдна b) заповедна, потврдна c) узвична, одрична d) обавештајна, одрична e) упитна, одрична 9) Зашто ниси помогао сестри? a) изјавна, потврдна b) упитна, одрична c) обавештајна, одрична d) узвична, потврдна 10) Остани код куће! a) обавештајна, потврдна b) заповедна, потврдна c) упитна, одрична d) узвична, потврдна

РЕЧЕНИЦЕ ПО ЗНАЧЕЊУ И ОБЛИКУ - Учитељица Марина Ђурђевић

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?