Szent István törvénykönyvei: 10 falunként 1 kőtemplom építése, Tized bevezetése, Gyónás, böjt, vasárnapi mise hagyománya, Özvegyek, árvák védelmezése, Könyves Kálmán törvénykönyvei: Magántulajdon védelme, 4 lábú jószág lopását halállal büntetik, Háramlási jog bevezetése, A Szent István által adományozott földek szabadon örökölhetőek,

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?