1) Ki volt Magyarország miniszterelnöke 1920-1921 között? a) Teleki Pál b) Gömbös Gyula c) Horthy Miklós d) Bethlen István e) Tisza István f) Darányi Kálmán 2) Imrédy Béla leváltása után kit nevezett ki a kormányzó miniszterelnökké? a) Kun Béla b) Bethlen István c) Darányi Kálmán d) Szálasi Ferenc e) Teleki Pál f) Gömbös Gyula 3) Melyik miniszterelnökünk volt szélsőjobboldali radikalista? a) Szálasi Ferenc b) Tisza István c) Gömbös Gyula d) Imrédy Béla e) Darányi Kálmán f) Kun Béla 4) Mettől meddig volt miniszterelnök Darányi Kálmán? a) 1920-1921 b) 1921-1931 c) 1932-1936 d) 1938-1939 e) 1924-1927 f) 1936-1938 5) Bethlen István miniszterelnöksége alatt, 1921.-ben melyik hónapban volt a "királypuccs"? a) február b) december c) október d) március e) szeptember f) november

Miniszterelnökök a két világháború között

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?