Kto ukazuje wydarzenie w opowiadaniu? - Wydarzenia ukazuje narrator, który może być ich uczestnikiem lub obserwatorem., Co to jest opowiadanie? - To forma wypowiedzi, w której przedstawia się ciąg wydarzeń zależnych od siebie., Z jakich części składa się opowiadanie? - Opowiadanie składa się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. , Co rozpoczyna każdą część opowiadania? - Każdą część zaczyna się od akapitu., Jaką sytuację należy przedstawić we wstępie? - We wstępie przedstawia się sytuację bohaterów, czas i miejsce akcji., Co jest najczęstszym błędem podczas pisania opowiadania? - Częsty błąd to urywanie akcji lub brak podsumowania., Propozycje zwrotów informujących o przeżyciach. - Pozostał tylko smutek (żal), że..., Z tego wydarzenia wyniosłem naukę, że..., Propozycje zwrotów kończących opowiadanie - I tak skończyła się moja przygoda. I chociaż cała ta historia miała pomyślny koniec, postanowiłem..., Propozycje zwrotów wprowadzających postacie. - Okazał się nim... To nie była zwyczajna postać...,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?