... poprawę sytuacji - dawać / dać, ... dochód   - przynieść / przynosić, ... gazociąg - budować / zbudować, ... rozwój - hamować, klamka ...  - zapadła, ... korzyść z praw obywatelskich - mieć / czerpać, lada ...  - moment, ... węgiel  - wydobywać / wydobyć,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?