1) dawać / dać a) ... gazociąg b) ... korzyść z praw obywatelskich c) ... poprawę sytuacji d) lada ...  2) przynieść / przynosić a) ... poprawę sytuacji b) ... dochód   c) lada ...  d) ... węgiel  3) budować / zbudować a) ... gazociąg b) ... rozwój c) klamka ...  d) ... dochód   4) hamować a) ... rozwój b) ... węgiel  c) ... poprawę sytuacji d) ... korzyść z praw obywatelskich 5) zapadła a) ... korzyść z praw obywatelskich b) lada ...  c) ... węgiel  d) klamka ...  6) mieć / czerpać a) ... poprawę sytuacji b) ... gazociąg c) ... korzyść z praw obywatelskich d) klamka ...  7) moment a) lada ...  b) ... węgiel  c) ... korzyść z praw obywatelskich d) ... rozwój 8) wydobywać / wydobyć a) ... rozwój b) ... poprawę sytuacji c) ... węgiel  d) ... gazociąg

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?