1) Éljünk fegyelmezetten, szentül és buzgón ezen a világon? Melyik Szentírási könyvből származik ? a) Titusznak írt levél b) Lukács evangéliuma c) Jelenések könyve d) Rómaiaknak írt levél 2) Mit nem közvetít Jézus az embernek ? a) Isten benső életét b) tökéletességet c) istengyermeki életet d) egészséget 3) Jézusnak az Atyával és a Szentlélekkel való együttes élete bennünk? a) örökkévalóság b) kegyelmi élet c) boldogság d) szeretet 4) Melyik idézet van a Korintusiaknak írt első levélből? a) Olyan főpapunk van, aki a fölség trónjának jobbján ül b) Egy Ananiás nevű ember feleségével, Szafírával együtt eladta az egyik földjét c) Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok d) Jézus Krisztus, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségtáblája 5) Mit tesz a bennünk élő Isten? Keresd a kakukktojást! a) megerősíti akaratunkat b) megvéd a rossztól c) megvilágosítja értelmünket d) örömmel tölti be szívünket 6) Mi késztet minket a jó megismerésére és megtételére, ill. a rossz elkerülésére? a) Tízparancsolat b) Szentgyónás c) segítő kegyelem d) jótanácsok

Az Egyház a szentségek által él és éltet

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?