ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ - Η Βηρσαβεέ αρχικά ήταν γυναικά ενός...., ΠΡΟΦΗΤΗΣ - Ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς και...., ΛΑΘΟΣ - Ο προφήτης Νάθαν είπε μια ιστορία στον Δαβίδ για να καταλάβει το.... του., ΔΕΝΤΡΟ - Εκεί ανέβηκε ο Ζακχαίος., ΙΕΡΙΧΩ - Ο Ζακχαίος έμενε στην πόλη...., ΦΟΡΟΥΣ - Δουλειά του Ζακχαίου ήταν να εισπράττει...., ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ - Ο Δαβίδ μετάνιωσε και ζήτησε...., ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ - Ψαλμός του Δαβίδ.,

ΔΑΒΙΔ-ΖΑΚΧΑΙΟΣ

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?