1) Ma-gas-tar-tás-ból pat-tintsd a ta-laj-ra! 2) A-lul-ról dobd fel ma-gas-ra! 3) Gu-rítsd ma-gad kö-rül! 4) Dobd fel és tap-solj! 5) Nyúj-tóz-kodj e-lőre! 6) Pat-tog-tasd vál-tott kéz-zel! 7) Gu-rítsd kör-be a lab-dát! 8) Dobd fel láb-bal és kapd el kéz-zel!

Lab-dás já-té-kok: 5-ször vé-gezd!

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?