1) Čo robili gazda a gazdiná? a) gazda rúbal drevo, gazdiná šila b) gazda išiel pole orať, gazdiná doma varila c) gazda chytal ryby, gazdiná piekla koláč 2) Janko bol malý ako: a) trpaslík b) zrnko maku c) hrášok 3) Ako nazýval Janko gazdinú? a) mamička b) mamo c) mamka 4) Čo si pýtal Janko od mamy? a) oblečenie b) vody c) najesť 5) Čo dala mama Jankovi jesť? a) halušky b) kapustu c) kašu 6) Komu mal Janko zaniesť jedlo? a) babke b) ujovi c) otcovi

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?