1) Sve što radimo sada je a) jučer b) danas c) sutra 2) Dan prije danas naziva se sutra. a) DA b) NE 3) Dan poslije danas naziva se sutra. a) DA b) NE 4) Dan prije danas naziva se jučer. a) DA b) NE 5) Danas je četvrtak, a jučer je bila srijeda. a) DA b) NE 6) Ako je danas petak, jučer je bila subota. a) DA b) NE 7) Ako je danas četvrtak, koji je dan sutra? a) petak b) utorak c) nedjelja 8) Ako je jučer bio utorak, koji je danas dan? a) petak b) ponedjeljak c) srijeda 9) Ako je sutra ponedjeljak, koji je danas dan? a) subota b) srijeda c) nedjelja 10) Ako je jučer bio ponedjeljak, koji je dan sutra? a) utorak b) petak c) srijeda 11) Ako je danas subota, koji je dan bio jučer? a) četvrtak b) utorak c) petak 12) Ako je sutra subota, koji je danas dan? a) utorak b) petak c) nedjelja 13) Ako je danas ponedjeljak, koji je dan bio jučer? a) subota b) utorak c) nedjelja 14) Ako je sutra srijeda, koji je dan danas? a) četvrtak b) utorak c) petak 15) Ako je danas nedjelja,koji je dan bio jučer? a) subota b) utorak c) četvrtak 16) Ako je jučer bila subota, koji će dan biti sutra? a) nedjelja b) ponedjeljak c) petak

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?