1) Ta-vasz-szal ki-búj-nak a föld-ből az el-ső vi-rá-gok, mint ... a) a pi-pacs. b) a hó-vi-rág. c) a tu-li-pán. 2) A fák rü-gye-i-ből ki-bom-la-nak ... a) a bo-gyók. b) a gyü-möl-csök. c) a vi-rá-gok. 3) Az ál-la-tok vég-re jól lak-hat-nak ... a) a friss haj-tá-sok-kal b) a fi-nom al-má-val. c) az il-la-tos szé-ná-val. 4) Az er-dő la-kó-i ö-rül-nek ... a) a ba-rá-ta-ik-nak. b) a nap-sü-tés-nek. c) a jó le-ve-gő-nek.

Erdő Ernő bácsi meséi: Mi történik tavasszal az erdőben?

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?