Bastylia - paryska twierdza służąca za więzienie, na którą atak zapoczątkował rewolucję we Francji, Stany Generalne - zgromadzenie złożone z przedstawicieli społeczeństwa francuskiego, burżuazja - grupa zamożnych i wykształconych mieszczan francuskich, rewolucja - gwałtowna zmiana ustroju politycznego lub porządku społecznego, przeprowadzona zazwyczaj przy użyciu siły i przy udziale dużej części społeczeństwa, 1791 - data uchwalenia konstytucji we Francji , 1789 - data zdobycia Bastylii i rozpoczęcia rewolucji ,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?