A népességet legtöbbször ____ ábrázolják, amely nemek és életkor alapján mutatja be a társadalmat.____ nevezzük a társadalom egészén belül létrejövő olyan csoportot, amely speciális értékrendhez kötődik, szabályai és szokásai pedig eltérnek a többségi társadalométól. Az ifjúsági szubkultúrákban különbséget tehetünk ____ (a többség által elfogadott) és ____ (az általánosan elfogadottól eltérő) között. A ____ tevékenység sajátossága, hogy olyan anyagi ellenszolgáltatás nélküli tevékenységet értünk alatta, amelyet a közjó érdekében végeznek. A ____ társadalmat nevezhetjük a demokratikus társadalmi kölcsönhatások fórumának is. Természetes fogyásnak azt nevezzük,amikor a ____ száma kevesebb,mint a ____Nagymértékben megnövekedett az úgynevezett ____ családok száma, amelyekben már csak az egyik szülő él együtt gyermekeivel. Magyarország népessége a 2001-es népszámlálás idején ____ volt, míg a 2011-es idején már csak ____

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?