1) Białka produkowane przez aktywne limfocyty B: a) grasica b) przeciwciała c) makrofagi 2) Jak dzielimy odporność: a) na swoistą i nieswoistą b) na czynną i bierną c) na komórkową i humoralną 3) Preparaty, które zawierają martwe lub osłabione patogeny: a) makrofagi b) limfocyty c) szczepionki 4) Podaje się ją, aby uzyskać odporność bierną sztuczną: a) surowica b) szczepionka 5) Jakie są sposoby nabierania odporności swoistej: a) wrodzony i nabyty b) czynny i bierny c) komórkowy i humoralny 6) Jakie są narządy układu limfatycznego: a) grasica, migdałki, śledziona, białka ostrej fazy, szpik kostny b) grasica, makrofagi, śledziona, węzły chłonne, szpik kostny c) grasica, migdałki, śledziona, węzły chłonne, szpik kostny 7) Jakie wyróżniamy rodzaje limfocytów: a) T i R b) T i B c) B i C 8) Niszczą patogeny przez fagocytozę oraz prezentują antygeny limfocytom: a) makrofagi b) granulocyty c) limfocyty T 9) Niszczą patogeny przez fagocytozę oraz wydzielanie związków chemicznych np. bakteriobójczych: a) limfocyty T b) makrofagi c) granulocyty 10) Pobudzają inne komórki układu odpornościowego do działania oraz stymulują ich wzrost i podziały: a) przeciwciała b) cytokiny c) białka ostrej fazy 11) Uczestniczą w reakcji zapalnej, m.in. ułatwiają makrofagom fagocytozę: a) przeciwciała b) cytokiny c) białka ostrej fazy 12) Dopasowanie dawcy i biorcy, które warunkuje jak najmniejszą szansę na reakcję odpornościową i odrzucenie przeszczepu: a) zgodność tkankowa b) konflikt serologiczny c) immunosupresja 13) Sztucznie wywołany stan zmniejszonej lub zahamowanej odpowiedzi immunologicznej: a) immunosupresja b) konflikt serologiczny c) zgodność tkankowa 14) Występuje wtedy, gdy matka ma grupę krwi Rh-, a dziecko grupę krwi Rh+: a) konflikt sterologiczny b) konflikt serologiczny  c) konflikt sereologiczny 15) Polega na zbyt silnej reakcji na czynnik nieszkodliwy: a) osłabiona odpowiedź immunologiczna b) nadmierna odpowiedź immunologiczna 16) Polega na zbyt słabej reakcji układu odpornościowego: a) osłabiona odpowiedź immunologiczna b) nadmierna odpowiedź immunologiczna

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?