1) Białka produkowane przez aktywowane limfocyty B a) Przeciwciała b) Grasica c) Makrofagi 2) Jak dzielimy odporność? a) swoista i nieswoista b) czynna i bierna c) komórkowa i humoralna 3) Preparaty, które zawierają martwe lub osłabione patogeny a) Limfocyty b) Szczepionki c) Makrofagi 4) Podaje się ją aby uzyskać odporność bierną, sztuczną a) surowica b) szczepionka 5) Jakie są sposoby nabierania odporności swoistej a) czynna i bierna b) komórkowa i humoralna c) wrodzona i nabyta 6) Jakie są narządy układu limfatycznego a) Grasica, migdałki, śledziona, węzły chłonne, szpik kostny, b) Grasica, makrofagi, śledziona, węzły chłonne, szpik kostny c) Grasica, migdałki, śledziona, białka ostrej fazy, szpik kostny 7) Jakie wyróżniamy rodzaje limfocytów a) limfocyt T, limfocyty B b) limfocyty T, limfocyty R c) limfocyty B, limfocyty C 8) Niszczą patogeny przez fagocytozę oraz prezentują antygeny limfocytom a) Makrofagi b) Granulocyty c) Limfocyty T 9) Niszczą patogeny przez fagocytozę oraz wydzielanie związków chemicznych a) Granulocyty b) Makrofagi c) Limfocyty T 10) Pobudzają inne komórki układu odpornościowego do działania oraz symulują ich wzrost i podział a) Cytokiny b) przeciwciała c) białka ostrej fazy 11) Uczestniczą w reakcji zapalnej m.in ułatwiają makrofagom fagocytozę a) Cytokiny b) przeciwciała c) Białka ostrej gazy 12) Dopasowanie dawcy i biorcy, które warunkuje jak najmniejszą szansę na reakcje odpornościową i odrzucenie przeszczepu a) Zgodność tkankowa b) konflikt serologiczny  c) Immunosupresja 13) Sztucznie wywołany stan zmniejszonej lub zahamowanej odpowiedzi immunologicznej a) Immunosupresja b) Zgodność tkanek c) konflikt serologiczny 14) Występuje wtedy gdy matka ma grupę krwi Rh-, a dziecko grupę krwi Rh+ a) Konflikt serologiczny  b) Konflikt sterologiczny c) Konflikt stereologiczny 15) Zbyt silna reakcja na czynniki nieszkodliwe a) nadmierna odpowiedz immunologiczna  b) osłabiona odpowiedz immunologiczna 16) Zbyt słaba reakcja układu odpornościowego a) nadmierna odpowiedz immunologiczna b) osłabiona odpowiedz immunologiczna

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?