1) ..... θα πάτε διακοπές; a) πού b) που 2) Αυτό ..... μου είπες είναι λάθος  a) πού b)  που 3) ..... είσαι σήμερα;  a) πως b) πώς 4) Έμαθα ..... η θεία γέννησε ένα μωρό.  a) πως b) πώς 5) Σου αρέσει η σοκολάτα ..... τα φρούτα; a) η b) ή 6) Το αγαπημένο μου μάθημα είναι ..... γλώσσα.  a) η b) ή 7) Αυτή είναι ..... φίλη μου.  a) η b) ή 8) ..... ήσουν όλη μέρα; a) που b) πού 9) Δε θυμάμαι ..... το έβαλα.  a) πού b) που 10) Έκανε ..... δεν το άκουσε.  a) πως b) πώς

που/πού πως/πώς η/ή

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?