1) Grzyby tworzą osobne królestwo  a) prawda b) fałsz 2) Całe ciało grzyba nazywamy a) grzybem b) rośliną c) grzybnią d) owocem 3) Grzyby rozmnażają się  a) w zależności od gatunku płciowo lub bezpłciowo b) wyłącznie bezpłciowo c) wyłącznie płciowo 4) Większość grzybów rozmnaża się, wydając: a) nasiona b) zarodniki c) bulwy 5) [Budowa grzyba] Grzyby są organizmami a) wyłącznie jednokomórkowymi b) wyłącznie wielokomórkowymi c) jedno- lub wielokomórkowymi 6) [Odżywianie grzybów] Grzyby są organizmami  a) samożywnymi (same wytwarzają pokarm) b) cudzożywnymi (pobierają pokarm ze środowiska) 7) Grzyby produkują substancje chemiczne, które wykorzystujemy jako leki (np. penicylina) a) prawda b) fałsz 8) Niektóre grzyby są trujące: a) nie, nie są b) tak, ale niegroźne dla człowieka c) tak, można się nimi niegroźnie zatruć d) tak, mogą powodować silne zatrucie, a nawet śmierć 9) Zapleśniały chleb a) mogę zjeść razem z pleśnią b) wystarczy, że odkroję zapleśniałą część c) nie mogę go zjeść 10) Do produkcji chleba i alkoholi wykorzystywane są grzyby: a) podgrzybki b) pieczarki c) drożdże d) pleśnie 11) Porost to symbioza (współistnienie): a) grzyba z drzewem b) grzyba z glonem c) grzyba z małym zwierzęciem d) grzyba z bakterią 12) Wiele drzew uzależniło swoje życie od grzybów a) prawda - grzyby umożliwiają lepsze pobieranie wody b) fałsz - grzyby nie pomagają w niczym drzewom 13) Niektóre grzyby mogą być pasożytami a) wyłącznie roślin b) wyłącznie zwierząt c) zwierząt, roślin, a czasem nawet innych grzybów 14) Wiele grzybów stanowi pokarm dla człowieka i innych zwierząt a) prawda b) fałsz

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?