37 - 34+3=, 28 - 21+7=, 48 - 46+2=, 36 - 31+5=, 59 - 52+7=, 70 - 63+7=, 49 - 41+8=, 76 - 70+6=, 89 - 83+6=, 100 - 92+8=,

Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?