1) Wyprawa Biskupa Wojciecha do Prus. a) 1243 b) 996 c) 997 2) Chrzest Mieszka l a) 966 b) 1360 c) 769 3) Bitwa pod Grunwaldem a) 1410 b) 1 c) 2021 4) Zawarcie unii w Krewie  a) 1385 b) 1456 c) 1375 5) Założenie Akademii Krawkowskiej a) 966 b) 456 c) 1364 6) Ogłoszenie dzieła Mikołaja Kopernika ,,O obrotach sfer niebieskich'' a) 1543 b) 6784 c) 1237

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?