1) Odredi X ako je: X:244=368, a ostatak je 23. 2) Knjiga je štampana u 140800 primjeraka. Jedna polovina knjiga je pakovana u pakete od po 32 knjige, a druga polovina u pakete od po 44 knjige. Koliko je ukupno bilo paketa? 3) Površina jednog placa je 3 596 metara kvadratnih. Izračunaj kolika je širina tog placa ako mu je dužina 62m. 4) Djeljenjih je broj 50 880, a djelilac je jednak proizvodu brojeva 16 i 12. Izračunaj količnik.

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?