1) Računska radnja s + (više) a) dijeljenje b) množenje c) zbrajanje d) oduzimanje 2) Brojevi u zbrajanju zovu se: a) Djeljitelji b) Količnik c) Pribrojnici d) Umanjenik 3) Rezultat zbrajanja zove se: a) zbroj b) količnik c) razlika d) umnožak 4) Računska radnja s - (minus, manje) a) zbrajanje b) oduzimanje c) množenje d) dijeljenje 5) Prvi broj u oduzimanju: a) faktor b) umanjenik c) umanjitelj d) djelitelj 6) Drugi broj u oduzimanju a) djeljenik b) djelitelj c) faktor d) umanjitelj 7) Rezultat oduzimanja je: a) količnik b) razlika c) zbroj d) umnožak 8) Računska radnja s puta (×): a) množenje b) zbrajanje c) oduzimanje d) dijeljenje 9) Brojevi u množenju: a) pribrojnici b) faktori c) umanjenik d) djelitelj 10) Rezultat množenja a) zbroj b) razlika c) umnožak d) količnik 11) Računska radnja s znakom : (dijeljeno). a) oduzimanje b) množenje c) zbrajanje d) dijeljenje 12) Prvi broj u dijeljenju: a) djelitelj b) djeljenik c) faktor d) probrojnik 13) Drugi broj u dijeljenju a) umanjenik b) djelitelj c) djeljenik d) umanjitelj 14) Rezultat dijeljenja naziva se: a) količnik b) zbroj c) razlika d) umnožak 15) Ako pribrojnicima zamijenimo mjesta: a) rezultat će se promijeniti b) rezultat će ostati isti 16) Ako faktorima zamijenimo mjesta: a) rezultat će se promijeniti b) rezultat će ostati isti 17) Mozemo li zamijeniti mjesta brojevima u dijeljenju (djeljenik i djelitelj)? a) DA b) NE 18) Možemo li mijenjati mjesta u oduzimanju (umanjenik i umanjitelj)? a) DA b) NE 19) Od manjeg broja ne mogu oduzeti veći (npr.23-35) a) Točno b) Netočno

Vježbalica-Računske radnje i nazivi brojeva.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?