přečíst - číst celou knihy, prodělat - přijít o peníze (firma je v červených číslech), prohrát - opozitum od vyhrát, podepsat - napsat svoje jméno na dokument, rozepsat - začít psát, ale nedokončit (udělat koncept), rozměnit - vyměnit bankovky za mince, vyměnit - ....koruny za eura, vybrat - ...peníze na charitu, přejmenovat se - změnit si jméno, odepsat - odpovědět na zpávu nebo e-mail,

B1 prefixy (perfektivní varianty)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?