คำนามนับได้ Countable Noun: book, pen, table, cup, mother, cat, tree, flower, ring, bed, car, computer, phone, rat, man, friend, television, van, bus, piano, คำนามนับไม่ได้ Uncountable Noun: food, rice, meat, soup, gold, salt, tea, music, fruit, fish, paper, art, fun, space, swimming, snow, ice, rain, wine, football,

จงจับกลุ่มคำศัพท์ที่เป็นคำนามนับได้ (Countable Noun) และคำนามที่นับไม่ได้ (Uncountable Noun)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?