พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว____ให้แก่ประชาชนที่มา____ สมเด็จพระบรมราชินี____ไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและ____ทางด้านศิลปาชีพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว____ถุงยังชีพแก่____ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว____ ที่ประเทศ____ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว____ในความเป็นอยู่ของ____ทุกท้องถิ่นทั่วราชอาณาจักร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว____ ____ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว____แนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับ____ สมเด็จพระบรมราชินีนารถ____กลางวันกับ____ พระมหากษัตริย์เสด็จ____การแสดง____ พระร่วงขึ้น____เป็นกษัตริย์ของ____

นำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?