1) בבית הספר המורה אמרה לי ----- את הסיפור בפני כל הילדים a) לקרוע b) לקרוא c) לקרו 2) בטיול האחרון בחרמון ממש ----- מרוב קור a) קפאתי b) קפעתי c) קפתי 3) מאיה ----- שנשחק מחבואים בהפסקה a) הציאה b) הציעה c) הציע 4) התעוררתי הבוקר עם כאב גרון ואמא לקחה אותי ל a) מרפעה b) מרפאה c) מרפאע 5) כשהייתי קטן אמרו לי שאם ----- מסטיק יגדל לי עץ של מסטיקים בבטן a) אבלע b) אבלה c) אבלא 6) בלילה ---- קולות מהחצר a) שמתי b) שמאתי c) שמעתי 7) המורה לא מוכנה לענות על שאלותינו לפני ש---- את כל הוראות המבחן a) קרענו b) קראנו c) קרנו 8) מרוב עצבים----- את המבחן לגזרים a) קרעתי b) קראתי c) קרהתי 9) ביקשתי מאמא ש--- לקחת אותי בשעה 17:30 a) תבו b) תבוע c) תבוא 10) שיחקנו -----בשכונה ולא מצאו אותי במשך רבע שעה a) מחבואים b) מחבועים c) מחבוהים 11) יש רעש חזק בחוץ, אני לא יכול ----- אותך a) לשמואה b) לשמועה c) לשמוע 12) ?סליחה, אתה אולי -----מה השעה a) יודע b) יודה c) יודא

א או ע בסוף מילה או בשורש - כללי כתיב

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?